แพ็คเกจลงโฆษณา LINE TIMELINE

ค่าบริการเริ่มต้นเดือนละ 5,000 บาท

พิเศษสำหรับ 100 คนแรกที่ลงทะเบียน
เหลือเพียงเดือนละ 3,000 บาท
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ค่าโฆษณา)

***จำกัดค่าโฆษณาไม่เกิน 20,000 บาท ต่อเดือน ***

1. ราคายังไม่รวมค่าโฆษณาจากทาง LINE
2. ค่าโฆษณาผ่าน LINE มี VAT 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 2%
3. ลูกค้าสามารถเตรียม Content ภาพ และ ข้อความมาเองได้ กรณีต้องการทําแคมเปญเพิ่มเติม
4. การชําระค่าโฆษณาเป็นการชําระล่วงหน้าก่อนรันแคมเปญ
5. อัตราค่าบริการเพิ่มเติม
– กรณีใช้ค่าโฆษณา 20,000-99,999 คิดค่าบริการ 10% ของค่าโฆษณา
– กรณีใช้ค่าโฆษณา 100,000-999,999 คิดค่าบริการเหลือเพียง 8% ของค่าโฆษณา
– กรณีใช้ค่าโฆษณ 1,000,000 ขึ้นไป คิดค่าบริการเหลือเพียง 5% ของค่าโฆษณา

ลงทะเบียนรับราคาโปรโมชั่นด่วน

    ตัวอย่างโฆษณา Line Timeline

    ตัวอย่างผลงานของเรา

    ลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่น

      ลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่น