เพิ่มยอดขาย เพิ่มยอด FOLLOWER
ประเทศไทยเป็นตลาดใหญ่อันดับ 2 ของ LINE จากทั่วโลก
ด้วยจำนวนผู้ใช้ที่มากกว่า 44 ล้าน User Account
ซึ่งทำให้ LINE เป็นมากกว่าแชทและมุ่งหน้าสู่การเป็น Smart Portal

สำหรับการทำโฆษณาบนช่องทาง LINE Timeline นั้นเป็นการกระจายแบนด์ให้เป็นที่รู้จัก
ในการเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นกว่าเดิม

จำนวนผู้ใช้ต่อเดือน มากกว่า 37.5 ล้าน USER

มีการเข้าใช้งาน LINE TIMELINE มากกว่า 1,000 ล้านครั้ง ต่อเดือน

ลงโฆษณา LINE TIMELINE กับ ADSIDEA ดีอย่างไร

บริษัท ADSIDEA เป็น Agency Partner กับบริษัท LINE Thailand

แนะนำรูปแบบโฆษณา บน LINE ให้เหมาะกับธุรกิจคุณ

ทีมงาน Support ตลอดอายุการใช้งาน

สรุป Report ให้ตลอดแคมเปญ

ตัวอย่างโฆษณา

LINE TIMELINE

– LINE มีผู้ใช้ 43 ล้านคน และมีคนเปิดดู LINE TIMELINE ถึง 36.9 ล้านคน
– โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลาเลื่อน Timeline คนละ 2.65 นาที
จากสถิตินี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีทางการตลาดของเจ้าของแบรนด์ธุรกิจ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ธุรกิจตนเอง

ตัวอย่างโฆษณา LINE TIMELINE

ลูกค้าบางส่วนของเรา >>

แพ็คเกจลงโฆษณา LINE TIMELINE

Package 1 เดือน
5,000 บาท
/เดือน
  • ออกแบบรูปภาพ 1 ภาพ (ปรับเป็น 2 ขนาด) มูลค่า 1,000 บาท
Package 6 เดือน
25,000 บาท
/6เดือน
  • ออกแบบรูปภาพ 6 ภาพ (ปรับเป็น 2 ขนาด) มูลค่า 6,000 บาท
Package 12 เดือน
48,000 บาท
/12เดือน
  • ออกแบบรูปภาพ 12 ภาพ (ปรับเป็น 2 ขนาด) มูลค่า 12,000 บาท

ลงทะเบียนรับคำปรึกษา
ปิดเมนู